Letní výprodej zahájen slevy až -70 %  Objevujte zde →

Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů, společnost DioArt s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 174, 76302 Zlín, IČ: 02503158, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C81573, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:
  1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  2. vytváření remarketingových seznamů;
  3. fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: DioArt s.r.o., třída Tomáše Bati 174, 76302 Zlín. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.
 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  1. Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností
   Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  2. Poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook, sídlem Menlo Park, California, United States;
  3. Poskytovatelem služby Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín;
  4. Poskytovatelem služby Sklik, provozované společnosti Seznam.cz, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  1. Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
  2. Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  3. Služba Facebook Pixel: https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
  4. Služba Heuréka: https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf
  5. Služba Sklik: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
  6. Služba Seznam Zboží.cz: https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  1. požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  2. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  3. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  4. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
 10. Správce zpracovává následující soubory cookies:
Typ Název Účel
1) Nutné k provozování webu   Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:
- obsah nákupního košíku
- přihlášený uživatel
- souhlas s cookie
- přihlášení přes Facebook, Google
- sdílení stránky přes Facebook, Google
- správce pro externí skripty Google Tag Manager
2) Analytické Facebook - Statistiky Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání
- sdílení stránky přes Facebook, Google
- porovnávání zboží

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
2) Analytické Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce.
2) Analytické Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
2) Analytické Seznam Zboží.cz Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce z portálu Zboží.cz.
2) Analytické Heuréka Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).

Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka portálu přes nákup na daném e-shopu.
3) K marketingovým účelům Facebook - Remarketing Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření publik pro cílení reklam na Facebooku.
3) K marketingovým účelům Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.
3) K marketingovým účelům Google Adwords Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing.
Nahoru